Jönköpings kommunförening

Lena SYV har ordet:

Länk till LR: Stöd och råd för dig som är studie- och yrkesvägledare

Under december månad har det genomförts intervjuer till tjänsten som centralt placerad studie- och yrkesvägledare på förvaltningen.
Tjänsten har tilldelats Jamina Bergman, som närmast arbetat inom stöd och matchning. Dessförinnan har hon bland annat arbetat på en gymnasieskola
i Malmö och inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Alltför många elever per studie- och yrkesvägledare

Skolan skall enligt lagen tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Brister i verksamheten har vid flera tillfällen uppmärksammats i Skolinspektionens granskningar. Även i Jönköping är studie- och yrkesvägledningen på många håll otillräcklig, framförallt när det gäller grundskolorna. Från Lärarnas Riksförbunds håll arbetar vi med frågan mot rektorer, förvaltning och politiker.

Vi förväntar oss att man följer upp och utvärderar de riktlinjer man antagit i de båda nämnderna, för att säkerställa att elevernas behov faktiskt kan tillgodoses. Vidare att man använder kompetensen på rätt sätt och tillgodoser att studie- och yrkesvägledarna har en hållbar arbetsmiljö.

Nedan en länk till en intervju i P3 i våras:

Lyssna på intervjun  

Lena Hartvigson (ombud för studie- och yrkesvägledare)
E-post lena.hartvigsson@jonkoping.se
Arbetsplats ED-gymnasium 036 – 10 29 39
mobil 072 – 932 88 43