Jönköpings kommunförening

Bildspel” Lärares arbetstid och Visma

Sammanfattning av information från personalavdelningen på förvaltningen: I tidssystemet VISMA är våra kollektivavtal inlagda, vilket är en hjälp för dig så att du ska få ut den ersättning du har rätt till. När du som medarbetare lagt in dina turer för perioden utifrån gällande kalendarium och systemet låsts utgör detta din ordinarie arbetstid för perioden.
Period, läsåret är indelat i fyra avstämningsperioder. I perioden visar VISMA arbetstimmar som ett riktmärke, ex första perioden 322 h. Det är dock den totala reglerade arbetstiden under hela läsåret som är det viktiga nämligen 1360 h. Man planerar sina perioder utifrån kalendarium och därför ser det ofta olika ut mellan lärare. Exempel: Lärare A kanske har 300 h medan lärare B har 340 h i första perioden. Lärare B tog emot nya elever som behöver extra stöd i inskolningen på skolan och behöver mer tid i början av terminen. Lärare A kommer att ha mer tid period 4 då A har nationella prov med sina klasser.
Turbyte, något man väljer själv om det är möjligt ex vid läkarbesök. Ett turbyte genererar inte någon extra tid. Tid byts så att säga mot tid.
Avvikande tjänstgöring, något du blir beordrad av din chef att göra som ligger utanför ordinarie arbetstid. Om du enligt avtal är berättigad till övertidsersättning för det som avviker kommer detta automatiskt att registreras antingen i form av pengar eller komp-timmar.
Tillägg och avdrag, här lägger du in bl a reseersättning.
När du lägger till en aktivitet så måste du alltid skriva orsak till din aktivitet i kommentarsrutan så att din chef kan godkänna din aktivitet.
Sjukanmälningar/Friskanmälningar gör du själv i systemet.

Mer information hittar du här