Jönköpings kommunförening

Har du som ombud haft några utlägg vid t ex årsmöte? Använd räkningsunderlaget nedan och skicka sen in det till oss på expeditionen.

Räkning vid inköp av t ex fika till årsmöte

Reseräkning