Jönköpings kommunförening

Vad gäller för karensavdrag med anledning av corona?

Regeringen har gjort en överenskommelse om att karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Överenskommelsen gäller för perioden från 11 mars till 11 maj 2020. Arbetsgivaren (kommunen) gör karensavdrag som vanligt.Du kan sen i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukperioden från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan
 Löneservice @ 2020-03-16

Coronaviruset

Information angående Coronavirus Covid-19 och avstängning på grund av smitta

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronavirus Covid-19 kan arbets­givaren behöva fatta beslut om att stänga av arbetstagare från arbetet i syfte att förhindra och begränsa smittspridning. Arbetsgivaren kommer då att meddela arbetstagaren detta och ange vilken tid som avstängningen förväntas pågå, dock som längst 30 dagar.

Om du får besked om att du är avstängd ska du följa de instruktioner du får från din arbets­givare. En avstängning innebär i princip att du inte ska gå till arbetet och inte heller ha kontakt med elever eller föräldrar. Arbetsgivaren kan dock ge instruktioner för arbete på distans och du ska då följa arbetsgivarens instruktioner.

Under en avstängning ska du stå till arbetsgivarens förfogande, det vill säga du ska vara anträffbar under normal arbetstid och kunna infinna för dig för att arbeta om arbetsgivaren meddelar att avstängningen hävs. Du kan med andra ord inte resa bort utan uttrycklig över­enskommelse med arbetsgivaren.

Du behåller din lön under avstängningen och tjänar in semester och ferielön som om du hade arbetat.

Om du blir sjuk står du inte längre till arbetsgivarens förfogande. Du ska då sjukanmäla dig i enlighet med de rutiner som finns på arbetsplatsen. Om du av läkare bedöms vara smittbärare kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Normalt sett är arbetsgivaren skyldig att överlägga med den fackliga organisationen före det att beslut om avstängning tas. Denna skyldighet är genom en tidsbegränsad överenskommelse med de fackliga organisationerna tillfälligt upphävd. Lärarnas Riksförbund kan dock begära överläggning vid behov.

Kontakta ditt fackliga ombud om du har frågor med anledning av detta.