Jönköpings kommunförening

Inget beslut om avskaffande av karensdag än

Publicerad: 2020-03-12 på Jönköpings kommuns intranät

Många har frågor om vad som gäller om karensdag i nuläget.

Regeringen har lagt fram förslag om att ta bort karensdagen med anledning av situationen runt coronaviruset. I nuläget finns dock inget beslut som kommunen kan följa. Vi avvaktar vidare beslut och vidare instruktioner och kommer informera om det så fort vi kan.

Coronaviruset

Information angående Coronavirus Covid-19 och avstängning på grund av smitta

 

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronavirus Covid-19 kan arbets­givaren behöva fatta beslut om att stänga av arbetstagare från arbetet i syfte att förhindra och begränsa smittspridning. Arbetsgivaren kommer då att meddela arbetstagaren detta och ange vilken tid som avstängningen förväntas pågå, dock som längst 30 dagar.

Om du får besked om att du är avstängd ska du följa de instruktioner du får från din arbets­givare. En avstängning innebär i princip att du inte ska gå till arbetet och inte heller ha kontakt med elever eller föräldrar. Arbetsgivaren kan dock ge instruktioner för arbete på distans och du ska då följa arbetsgivarens instruktioner.

Under en avstängning ska du stå till arbetsgivarens förfogande, det vill säga du ska vara anträffbar under normal arbetstid och kunna infinna för dig för att arbeta om arbetsgivaren meddelar att avstängningen hävs. Du kan med andra ord inte resa bort utan uttrycklig över­enskommelse med arbetsgivaren.

Du behåller din lön under avstängningen och tjänar in semester och ferielön som om du hade arbetat.

Om du blir sjuk står du inte längre till arbetsgivarens förfogande. Du ska då sjukanmäla dig i enlighet med de rutiner som finns på arbetsplatsen. Om du av läkare bedöms vara smittbärare kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Normalt sett är arbetsgivaren skyldig att överlägga med den fackliga organisationen före det att beslut om avstängning tas. Denna skyldighet är genom en tidsbegränsad överenskommelse med de fackliga organisationerna tillfälligt upphävd. Lärarnas Riksförbund kan dock begära överläggning vid behov.

Kontakta ditt fackliga ombud om du har frågor med anledning av detta.