Jönköpings kommunförening

Se resultatet som arbetsmiljöverket kommit med, efter sin inspektion av skolor i kommunen. Resultat från respektive enhet som var med i granskningen var utvalda.