Jönköpings kommunförening

Maj 2019: ”Bildspel” Löneprocessen LÖV19

Januari 2019: Lönekriterier i Jönköpings kommun och hur dessa kan implementeras. Läs här

HT-18: Åsa Fahlén förklarar nya avtalet i filmklipp

Kortfakta om avtalet
Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och  1 april 2020. Löneöversynen för 2018 kan nu inledas och slutföras och efter det kan retroaktiv lön betalas ut.
 Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen.
 Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med lönestrukturen betonas och erfarenhet hos yrkesskickliga
lärare ska värderas
 Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra
kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt.

HÖK18

SAM17 – ett avtal på central nivå

Andra viktiga dokument

  1. FAS 05 (Uppdaterad 2007 i Jönköpings kommun)
  2. OSA-föreskrifter-afs2015_4
  3. Skol-OSA
  4. Skol-OSA: verktyg och fördjupning

Nedan finns en länk till våra lagar & avtal som berör våra medlemmar.
Sidan kommer öppnas i en ny flik i webbläsaren och information kommer från Lärarnas Riksförbunds huvudwebbplats.
Löner, lagar & avtal (Länken öppnas i ett nytt fönster)
Via länken kan du läsa vilka regler och avtal gäller när du:

Blir förälder? 
Arbetar deltid?
Blivit arbetslös?
Närmar mig pension?
Skadar mig i arbetet?
Skolan saknar kollektivavtal?
Begär tjänstledighet?
Blir varslad?
Ska löneförhandla?
Störs av buller?

Mer info om föräldraledighet
Foraldraledighet-PP-vt-16-villkor
Foraldraledighet-april+2016