Jönköpings kommunförening

Välkommen till Lärarnas Riksförbund i Jönköping.
Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som
enbart organiserar behöriga lärare och studie- och
yrkesvägledare. Med snart 92 000 medlemmar är vi ett
av de största förbunden inom Saco. Vi är rikstäckande
med över 300 kommunföreningar, 29 distrikt och ett
centralt kansli i Stockholm.

Lärarnas Riksförbund Jönköping